Server errorrrrr

Got this after finishing a deed.

No issues reconnecting

Bizde aynı sorunu yaşıyoruz bir patch atttınız oyuna ama her patch sonrası kırılmalar ya da sorunlarla karşılaşıyoruz ne zamana kadar böyle devam edicek sürekli host sorunu da dahil bunlara…

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.